Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Keskustie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Kunnanjohtajan blogi

Hannele Mikkanen on toiminut Liperin kunnanjohtajana keväästä 2003 saakka. Ennen siirtymistään kunnanjohtajaksi, hän toimi Liperissä sivistysjohtajana  noin viisi vuotta. Hän on valmistunut Joensuun yliopistosta kasvatustieteiden maisteriksi 1985.

Kaavilta kotoisin oleva Mikkanen on innokas mökkeilijä. Hän harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja on lähes kaikkiruokainen kulttuurin suhteen. Vapaa-aikaan kuuluvat myös hyvät ystävät, joiden kanssa lomaillaan ja vietetään aikaa.

Tässä blogissa julkaistaan kunnanjohtajan puheenvuoroja ja kannanottoja ajankohtaisiin asioihin. Hannele Mikkanen kuuluu mm. Kuntaliiton ARTTU2-ohjelman työryhmään, joka selvittää kunnissa toteutettujen ja tulevien uudistusten vaikutuksia kuntiin ja kuntalaisiin. Mikkanen toimii myös parhaillaan valmistelussa olevan Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluiden uuden kuntayhtymämallin rajapintatyöryhmän puheenjohtajana. Hän on myös virkansa puolesta Pohjois-Karjalan Siun sote -hankkeen koordinaatioryhmän jäsen.

Blogissaan kunnanjohtaja avaa näköalojaan mm. elinkeinotoimikunnan, taloustyöryhmän, maankäytön työryhmän, mökkiläistoimikunnan ja hyvinvointityöryhmän työskentelyn kautta.


14.12.2016

Ei sote ole yhtä kuin kunta! »

Olen hieman hämmästyneenä seurannut keskustelua, mitä kunnassa tapahtuu, kun sote poistuu? Vastaus on; samoja asioita kuin nytkin. Kunnan tehtävä on aina ollut väestön hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäminen. Siis edellytysten ja mahdollisuuksien luomista väestölle ja elinkeinoelämälle.

11.08.2016

Kunnat uudistuksien keskiössä »

Maakunnalliset uudistukset aiheuttavat myös kunnille kokonaisvaltaisen uudistustarpeen. Kysymys ei ole vain menojen ja tulojen pienentymisestä ja sote- henkilökunnan siirtymisestä maakuntahallinnolle, vaan kuntien olemassaolon perimmäisistä kysymyksistä. Mikä kunnan rooli on ihmisten arjessa? Millainen kokemus kuntalaisilla on kunnasta: onko se passiivinen peruspalvelujen järjestäjä tai tuottaja vai aktiivinen toimija ja viestijä muiden toimijoiden joukossa?

23.05.2016

Tervetuloa ihana kesä, viihdytään mökillä turvallisesti! »

Tänä vuonna nostin mökkiläisten kesäkirjeen yhdeksi teemaksi turvallisuuden mökillä ja vapaa-ajan asunnolla. Teema on syntynyt maakunnallisen ”Turvaa maaseudulle”-hankkeen ajatuksista ja haluaisinkin herätellä teidän ajatuksia vapaa-ajan asunnon ja mökin arkipäivän turvallisuusseikoista.

15.05.2015

Keula kohti vapaa-ajan asuntoa »

Vapaa-ajan asunnoilla vietetään pidempiä aikoja yhtämittaisesti. Itse asiassa vasta viime vuosina mm. etätyön ja reaaliakaisen työn tekemisen edellytykset ovat tulleet vapaa-ajan asunnoilla mahdollisiksi. Myös haja-asutusalueelle rakennettut puhdas- ja jätevesijärjestelmät edistävät vapaa-ajan asuntojen laajempaa käyttöä.