Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

14.03.2018

Joensuun seudun liikkumisen tavat ovat lähellä maan keskiarvoa

Joensuun ydinkaupunkiseudun henkilöliikenteen tavat on julkaistu osana vastavalmistunutta Liikenneviraston valtakunnallista henkilöliikennetutkimuksesta, joka toteutettiin 2016. Ydinkaupunkiseutu käsittää Joensuun, Kontiolahden ja Liperin.

Huolimatta siitä, että erilaisten liikkumispalveluiden valikoima on kasvamassa, liikkumisen tavat ovat Joensuussa ja koko Suomessa melko vakiintuneita. Yli kolmasosa matkoista on vapaa-ajan matkoja, vajaa kolmasosa on ostos- tai asiointimatkoja ja noin neljännes työ- tai koulutusmatkoja.

- Joensuun ydinkaupunkiseudulla tehdään noin 250 000 matkaa vuorokaudessa. Seudun liikkumisen tavat ovat keskiarvoina lähellä valtakunnan keskiarvoja. Syynä tähän on varmastikin se, että Joensuun kaupunkiseutu on kuin Suomi pienoiskoossa. Seudulla on hyvin monenlaisia asumisen ympäristöjä – kaikkea tiiviin kaupunkimaisesta ympäristöstä aina harvaan asuttuun maaseutuun, toteaa kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen.

Joensuun kaupunkiseudulla asuinpaikka määrittelee pitkälti liikkumisen tavat. Henkilöauto dominoi pitempiä matkoja. Erityisesti Kontiolahdella henkilöautoilun asema on vahva – matkoista 77 % tehdään henkilöautolla kuljettajana tai matkustajana. Vastaava lukema koko Suomessa on 59 %, Liperissä 66 % ja Joensuussa 55 %. Samalla Liperissä ja Kontiolahdella joukkoliikenteen osuus matkoista on noin kaksinkertainen Joensuuhun verrattuna.

- Liikkumisen alueelliset erot ovat Suomessa suuria erityisesti kestävien liikkumismuotojen eli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksissa. Erojen taustalla vaikuttavat seudun koko, joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet, alue- ja yhdyskuntarakenne ja ikärakenne. Pitkäjänteinen pyöräilynedistämistyö näkyy siinä, että eri seuduilla pyöräilyn osuudet vaihtelevat, kertoo kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen Liikennevirastosta.

Lyhyiden etäisyyksien Joensuussa jalankulku ja pyöräily ovat vahvoja kilpailijoita bussilla liikkumiselle. Joukkoliikenteen osuus matkoista kasvaa etäisyyden kasvaessa. Alle 3 km joukkoliikennematkoja tehdään hyvin vähän. Kuntien sisäisiä matkoja tarkasteltaessa Joensuu on valtakunnan kärkeä jalankulussa ja pyöräilyssä Tampereen ja Oulun kanssa. Joukkoliikenteen käytössä kaksi suurempaa kaupunkia ovat Joensuuta vilkkaampia.

 

Kulkumuodon osuus kunnan
sisäisistä matkoista

  Jalankulku

  Pyöräily

   Jalankulku       
   ja pyöräily
     yhteensä

Joukko-
liikenne           

Kestävät         kulkumuodot yhteensä

Joensuu

27 %

18 %

45 %

2 %

47 %

Oulu

22 %

19 %

41 %

4 %

45 %

Tampere

37 %

8 %

45 %

12 %

             57 %
           

- Kestävien liikkumismuotojen käytön näkökulmasta Joensuun ydinkaupunkiseutu on suomalaista keskitasoa. Parantamisen varaa olisi erityisesti joukkoliikenteessä. Tässä suhteessa pari viimeistä vuotta ovat olleet kuitenkin ilahduttavasti selvän kasvun aikaa, kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen kertoo.

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on toteutettu vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, ajallisista ja alueellisista eroista. Tietoja liikkumisesta Joensuun ydinkaupunkiseudulla alueilla täsmennettiin seudullisilla lisäkysymyksillä.

Lisätiedot:     
kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen

juha-pekka.vartiainen(at)joensuu.fi
p. 050 538 0708

www.hlt.fi

LIITE:                Poimintoja henkilöliikennetutkimuksesta

 


« Takaisin