Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

12.12.2017

Liperin kunnan vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2018 talousarviossa näkyy selkeästi kunnan muuttunut rooli. Läpi koko uudistuneen talousarviokirjan esille tulevat hyvinvointi, elinvoima ja osallisuus. Talousarvion alussa oleva kunnanjohtajan katsaus antaa kattavan kuvan tulevan vuoden urakasta.

Valtakunnallisten uudistusten myötä toiminnan ennustettavuus säilyy aiempaa heikompana. Tämä tuo omat haasteensa talousarvion valmistelulle etenkin taloussuunnitelmakauden osalta. Vuoden 2017 alusta uudistettu uuden kunnan organisaatio on todettu toimivaksi, joten vuodelle 2018 ei tule muutoksia organisaatiorakenteeseen.

Kunnanhallituksen 11.12. käsittelemä talousarvio sisältää muun muassa:

 • Noin 4,5 miljoonan euron investointiohjelman
  • Ylämyllyntien peruskorjaus ja kaavatieksi muuttaminen
  • Uuden asuma-alueen avaaminen Lautasuo-Lehtoranta -alueelle
  • Jyrin jalkapallohallin perustukset, tekonurmen sekä investointiavustuksen halliyhtiölle
  • Liperin koulukeskuksen peruskorjauksen suunnittelun
  • 200 000 euron varauksen laajakaistahankkeisiin sekä 200 000 euron varauksen maanhankintaan
 • Tavoitteen perusopetuksen päättötodistuksesta jokaiselle liperiläiselle oppilaalle
 • Kouluruokailun kehittämisen yhdessä oppilaiden ja ruokapalveluiden kanssa
 • Erityisopetuksen kehittämisen, akuuttiluokkatoiminnan aloittamisen
 • Maksuttoman varhaiskasvatuksen jatkamisen 5-vuotiaille
 • Ylämyllyn kirjaston toimipaikan selvittämisen ja omatoimikirjaston laajentamisen Viinijärvelle ja Ylämyllylle
 • Harrastuslupauksen; kaikilla lapsilla ainakin yksi harrastus
 • Työllisyysmäärärahojen painopisteen siirtämisen aktiivisiin työllistämistoimiin, seutulisä 20 henkilölle, aiempaa korkeampi kesätyötuki 300 liperiläiselle nuorelle, täydentävän työllistämisen, palveluohjauksen vahvistamisen
 • Resurssin 250 rakennusvalvonnan lupapäätökseen ja 138 hehtaarin asema- ja osayleiskaava-alueen valmisteluun
 • Kunnan nettisivujen uudistamisen

Liperin kunnan talousarvion 2018 tunnuslukuja

 

        TP 2016

         TA 2017

Muutettu TA2017

TA 2018

Asukasluku

12301

12 301

12 301

12 231

Veroprosentti

21,5

21,5

21,5

21,5

Verotulot, milj. €

40,3

39,5

39,5

39,7

Valtionosuudet, milj. €

27,6

27,2

27,2

26,9

Nettoinvestoinnit, €/as.

211

405

405

369

Lainat, €/as.

2679

2 585

2 585

2 725

Vuosikate, milj. €

4,36

2,88

3,21

2,77

Tilikauden ali/ylijäämä, milj. €

1,03

0

0,33

0

Kumulatiivinen ali/ylijäämä, milj. €

1,78

1,78

2,11

2,11

 

Lisätiedot:

Hannele Mikkanen
Kunnanjohtaja                                         
p. 0400 139 989                                      
hannele.mikkanen(at)liperi.fi      

Pellervo Hämäläinen
Talousjohtaja
p. 050 464 6663
pellervo.hamalainen(at)liperi.fi            

 


« Takaisin