Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

12.04.2017

Liperin terveyskeskuksen 1.-vuoden takuutarkastus

Liperin uusi terveyskeskus on ollut käytössä reilun vuoden. Sinä aikana toiminnot ovat hakeutuneet omille paikoilleen ja talon tarjoamat palvelut ovat tulleet tutuiksi useille kuntalaisille.

Uusi rakennus on vastannut sille asetettuihin odotuksiin pääosin hyvin. Vaikka pienimuotoisia korjauksia on jouduttu ja joudutaan takuuaikana tekemään, voidaan rakennusta kuitenkin ensimmäisen käyttövuoden perusteella pitää onnistuneena ja laadukkaasti rakennettuna.  

Liperin uudella terveyskeskuksella pidettiin 1.-vuoden takuutarkastus 10.4.2017. Tarkastukseen osallistuivat suunnittelijat, urakoitsijat, tilaajan edustajat sekä käyttäjän edustaja. Tilat todettiin pääosin toimiviksi sekä palvelevan käyttäjiään hyvin.

Rakennuksen käyttöönoton jälkeen on tehty erilaisia säätöjä ja korjauksiakin mm. automaattioviin, hanoihin ja ilmanvaihtoon liittyen. Nyt talotekniikka alkaa olla hioutunut sille asetettuihin vaatimuksiin ja vastaamaan käyttäjien tarpeita.

Rakennuksen tiiliseiniin, tasoitettuihin pintoihin ja erilaisten rakenteiden liitoskohtiin on tullut vuoden aikana suuri määrä halkeamia. Halkeamat johtuvat rakenteiden kuivumisesta sekä pienestä rakenteiden liikkumisesta. Kuivumisen ja pienen liikkumisen mukanaan tuomat halkeamat ovat sinällään normaali-ilmiö suurissa rakennuksissa ja suurilla yhtenäisillä pinnoilla.

Urakoitsija korjaa halkeamat toukokuun loppuun mennessä.

Terveyskeskussairaalan suihkutilojen kaadot on tehty loiviksi osin siksi, että tilojen käyttö olisi turvallisempaa myös heikosti liikkuville, apuvälineitä käyttäville potilaille. Tästä syystä suihkuttaminen on vaatinut erityistä tarkkuutta, etteivät suihkuvedet karkaa suihkutilan ulkopuolelle.

Urakoitsija esittää ja toteuttaa ratkaisumallin, jolla suihkuvedet saadaan paremmin pysymään niille tarkoitetuissa tiloissa. Myös nämä korjaukset on määrä valmistua toukokuun loppuun mennessä.

Tehtyjä korjauksia seurataan takuuajan puitteissa.

12.4.2017

Tommi Hirvonen
Tekninen johtaja
 

                                                          


« Takaisin