Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

05.04.2017

Liperin kunnan hyvinvointipalveluiden organisaatio 1.8.2017 lähtien

Entistä sivistystoimea nykyistä hyvinvointipalvelua on noin 1,5 vuoden ajan luotsattu jaetun johtajuuden mallilla. Viinijärven koulunjohtaja Riitta Lappalainen on vastannut perusopetuksesta ja varhaiskasvatuksen johtaja Sirkka Korhonen varhaiskasvatuksesta ja nuoriso, liikunta ja vapaa-aikapalveluista.

1.8.2017 alkaen jatketaan samoilla henkilöillä, tehtävänkuviin tehdään jonkin verran muutoksia. Kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen panostetaan jatkossa enemmän. Henkilöiden nimikkeitä on muutettu vastaamaan johdonmukaisesti hyvinvointipalvelualueen tehtävää.

Hyvinvointipalvelujen kokonaiskehittäminen ja perusopetuksen esimies
Hyvinvointikoordinaattori Riitta Lappalainen vastaa jatkossa hyvinvointipalvelujen kokonaiskehittämisestä. Hän valmistelee kunnan hyvinvointikertomuksen, vastaa kunnan lapsiperhetyöstä, Siun sote yhteistyöstä ja toimii muissa seudullisissa yhteistyöryhmissä. Riitta toimii koko perusopetuksen esimiehenä ja asioiden valmistelijana. Jatkossakin perusopetuksen asioissa voi kääntyä Riitta Lappalaisen puoleen.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen, nuoriso, opinto ja vapaa-aikapalvelujen ja hyvinvointipalveluiden hallinnon johtaminen
Hyvinvointipalvelujen vastaava Sirkka Korhonen vastaa edelleenkin varhaiskasvatuksen kehittämisestä ja toimii nuoriso, opinto ja vapaa-aikapalvelujen palvelualuejohtajana. Sirkka toimii hyvinvointilautakunnassa esittelijänä. Hän vastaa koko palvelualueen hallintopalveluista, talousarvion valmistelusta ja kokoamisesta sekä seurannasta.

Nuoriso, opinto ja vapaa-aikapalvelut
Nuoriso, opinto ja vapaa-aikapalveluissa jatkaa esimiehenä vapaa-aika sihteeri Raimo Piiroinen. Uutena tehtävänä hänellä on nuorisovaltuuston, vammais- ja ikäihmisten neuvostojen toiminnan koordinointi ja järjestöfoorumin järjestelyt. Lisäksi Raimo vastaa seutuopiston ja -kirjaston sekä musiikkiopiston kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Nuorten työllisyyttä hoidetaan ohjaamo-toiminnan ja etsivänuorisotyön kautta.

Varhaiskasvatuksen arjen johtaminen
Varhaiskasvatuksen arjen johtaminen ja erilaisten päätösten ja linjausten toimeenpanosta jatkossa vastaa varhaiskasvatuksen vastaava Mervi Räty. Hänen puoleen voi kääntyä koko varhaiskasvatusta koskevissa asioissa.

Palveluohjaus ja hyvinvoinnin palvelupiste
Palveluohjaus laajenee syksystä koskemaan kaikkia hyvinvointipalveluja. Palveluohjaus auttaa kuntalaisia löytämään tarvitsemansa palvelun ja auttaa eri palvelujen yhteensovittamisessa eri toimijoiden kesken. Asiakkaat saisivat eri palveluista tietoa ns. ”yhdeltä luukulta”. Palvelusuunnittelija Aune Räsänen vastaa tästä osa-alueesta. Hyvinvoinnin palvelupisteessä työskentelee myös toimistosihteeri Anna-Maija Mustonen, hän vastaa toimistopalvelujen kehittämisestä ja asioiden valmistelusta lautakunnalle. Toimistosihteeri Arja Puoskari työskentelee osittain kunnan yhteispalvelupisteessä ja hoitaa rekrytointeja sekä kouluun ilmoittautumiseen liittyviä asioita.

Palvelukokonaisuuksien kehittäminen tiimeissä
Hyvinvointipalvelujen organisaatiossa on paljon erilaista osaamista ja vahvuuksia. Tavoitteena on saada kaikkien osaaminen laajempaan käyttöön. Toimintoja on mietitty enemmän asiakkaiden, lasten ja nuorten näkökulmasta. Erillisistä, eriytyneistä palveluista mennään kohti eheämpiä palvelukokonaisuuksia.

Erityisopetusta ja varhaiskasvatuksen tukipalveluja lähtee syksystä alkaen kehittämään rehtori Maarit Pennanen ja varhaiskasvatuksen vastaava Mari Naumanen.

Joustavaa esi- ja alkuopetusta kehittävät erityisopettaja Sanna Vänskä ja varhaiskasvatuksen vastaava Thomas Nukarinen.

Uutena alueena kuntiin perustetaan lapsiperhetyöhön keskittyviä LAPE -ryhmiä. Jatkossa lapsiperhetyöhön satsataan entistä enemmän, tästä vastaa Riitta Lappalainen ja varhaiskasvatuksen vastaava Sari Miinalainen.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintaa ohjaavista asiakirjoista, tärkeimpinä opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelma, vastaavat apulaisrehtori Virpi Eronen ja varhaiskasvatuksen vastaava Nina Heiskanen.

Hyvinvointia kaikille
Työikäisten ja ikäihmisten hyvinvointityö vaatii jatkossa panostamista. Kuntalaisten, eri järjestöjen, yhdistysten ja yrittäjien kanssa aktiivista vuoropuhelua ja pohdintaa lisätään. Yhteisenä tavoitteena on liperiläisten hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen vauvasta vaariin. Mistä muodostuu kuntalaisten kokemus hyvinvoinnista?  Miten toteutuu oikeus osallistua oman ja koko kunnan hyvinvoinnin edistämiseen? Hyvinvointiin liittyy vahvasti kunnan elinvoimaisuus ja elinympäristöpalvelut, yhdessä tehtävä työ vie kuntaa eteenpäin.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö
Terttu Sarkkinen
040 761 1055


« Takaisin