Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Ajankohtaista

02.03.2017

Liperissä käynnistyy kokeilu maksuttomasta varhaiskasvatuksesta viisivuotiaille.

Liperin varhaiskasvatuksessa käynnistyy kokeilu viisivuotiaille (v.2012 syntyneille) lapsille maksuttomasta varhaiskasvatuksesta. Maksutonta varhaiskasvatusta on mahdollista saada 80 tuntia kuukaudessa, ylimenevästä osasta perheet maksavat entiseen tapaan tuntivarauksen mukaan.

Liperissä on pitkään kehitetty varhaiskasvatuksen maksujärjestelmää sekä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen sisältöjä. Tuntiperusteisella maksujärjestelmällä on ollut myönteisiä vaikutuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Maksuton varhaiskasvatus on kehittämistyön seuraava vaihe.

Ennen kaikkea haluamme rikastuttaa lasten elämää kehittämällä julkista varhaiskasvatusta niin, että se palvelisi kaikkia lapsia. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostaisivat joustavan jatkumon, joka takaisi kaikille lapsille tasa-arvoisen vai monipuolisen kasvun- ja oppimisenpolun.

Kokeilu alkaa 1.8.2017 ja jatkuu 31.5.2018 saakka, arvioidut kustannukset kokeilun ajalta ovat noin 80 000 € ja jakautuvat kahdelle vuodelle. Kustannuksissa ei ole otettu huomioon mahdollisia pieneneviä kotihoidon tuen kustannuksia eikä kokeilun työllistävää vaikutusta.

Hyvinvointilautakunta teki kokeilusta myönteisen päätöksen 2.3.2017 pidetyssä kokouksessa.


Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksenjohtaja
Sirkka Korhonen
040 766 0940


« Takaisin