Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot

Hallinto-osasto

Liperin kuntastrategia 2018-2021

Valtuusto on hyväksynyt Liperin kunnan uuden kuntastrategian 2018-2021.

Liitetiedostot

Liperin kunnan hallintosääntö

Hallintosääntö hyväksytty valtuustossa 25.8.2017.
Voimassa 1.10.2017 alkaen.

Liperin kunnan henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan henkilöstöstrategia pohjautuu kunnan visioon, arvoihin ja kuntastrategiaan. Henkilöstöstrategiassa määritellään kunnassa noudatettava henkilöstöpolitiikka, jonka avulla koko kunnan tasolla asetetut palvelutavoitteet saavutetaan.

Liperin kunnan hankintastrategia

Julkisilla hankinnoilla on merkittäviä vaikutuksia kunnan talouteen ja koko alueen työllisyyteen ja elinvoimaan. Strategiassa asetetaan kunnan hankintojen kehittämiseen päälinjaukset niin että innovatiivisuus, kustannustehokkuus, laatu, ympäristö- ja sosiaaliset kriteerit sekä kunnan ja koko maakunnan elinvoimaisuus tulevat huomioiduksi hankinnoissa yhä useammin.

Liitetiedostot

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma  on hyväksytty kunnanhallituksessa 21.1.2013.

Elinkeinopolitiikan tavoitteet 2014-2017

Valtuusto hyväksyy osaltaan Joensuun kaupunkiseudun elinkeino-ohjelman 2014- 2017, Joensuun seudun maaseutuohjelman 2014- 2020 sekä Liperin kunnan maapoliittisen ohjelman 2014- 2018.

Elinkeinotoimikunta osaltaan arvioi neljännesvuosittain elinkeinopolitikan tarkennettujen paikallisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden toteutumista. Elinkeinotoimikunta huolehtii osaltaan eri toimijoiden kautta edellytysten luomisesta liperiläiselle yrittäjyydelle ja nostaa esiin vaihtoehtoisia toimintatapoja eri tahoille paikallisen elinkeinopolitiikan edistämiseksi.

Liperin kunnan viestintäohje

Kuntalaisten hyvä palvelu edellyttää tehokasta sisäistä ja ulkoista viestintää. Liperin kunnan viestinnän tarkoitus on tarjota tietoa kunnan palveluista, toiminnasta, suunnitelmista ja tavoitteista. Tällä tavoin viestinnällä edistetään kuntalaisten hyvinvointia ja luodaan edellytykset avoimelle vuorovaikutukselle sekä kuntalaisten mahdollisuuksille vaikuttaa kunnan toimintaan.

Liperin kunnan henkilöstöjaos on hyväksynyt ohjeen 10.12.2012.

Liitetiedostot

Laaja Hyvinvointikertomus 2017-2020

Laaja hyvinvointikertomus on hyväksytty Liperin kunnanvaltuustossa 12.12.2016.

Liitetiedostot

Liperin kunnan konserniohjeet

Liitetiedostot

Liperin kunnan luottamushenkilöiden palkkiosääntö