Liperin kunta Instagramissa Sähköinen asiointi Anna palautetta
Liperin kunta, Varolantie 3, 83100 Liperi, Puh. 013 686 511 Katso yhteystiedot
 

Toiminta-ajatus

Liperissä kulttuuripalvelut kohdistetaan ensisijaisesti lapsille, nuorille ja vanhusväestölle. Kulttuuripalveluiden myötä edistetään lasten ja nuorten tervettä kasvua ja kehitystä sekä lisätään ikäihmisten vireyttä ja sosiaalista kanssakäymistä.


Kulttuuripalvelut lisäävät yhteisöllisyyttä ja sitä kautta ne tukevat sekä psyykkistä että sosiaalista hyvinvointia. Kulttuurin ja taiteen kokeminen auttaa ymmärtämään ympäröivää maailmaa ja omaa roolia siinä, se avaa uusia näköaloja ja tuo ymmärrystä elettyyn elämään.

Kulttuuripalveluja toteutetaan yhteistyössä varhaiskasvatuksen, koulujen ja vanhuspalvelujen kanssa. Yhteistyötä tehdään myös paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Kunnan kulttuuritoimen tehtävänä tukea kulttuuritoiminnan harrastamista ja kotiseututyötä.

Yhteystiedot

Postiosoite:
Liperin kunta
Vapaa-aikatoimisto
PL 20, 83101 Liperi

Käyntiosoite:
Liperin linja-autoasema
Koivutie 4, Liperi

Vapaa-aikaohjaaja:
Riitta Linkola
0400 585 539
Sähköposti etunimi.sukunimi(at)liperi.fi